?

Log in

ז'ניה's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 18 most recent journal entries recorded in ז'ניה's LiveJournal:

Sunday, July 23rd, 2017
3:10 pm
12:21 pm
היה היה סיפור עתיק שלא קרה

היה היה סיפור עתיק שלא קרה,

רק בחלום לילי של איש אחד אכן אירע,
החליט להתפלל לאללה פעם אחת,
לצורך זאת חיפש מקום שקט רחוק ומבודד,
הזמין מונית, וקצת נרדם,
ואז הופיע אל-בוראק, הסוס הטס, לבן האדם.

לקרוא האיש אז לא ידע,
לכן דילג על ספר הוראות ההפעלה.
משך מושכות, ולאוזניי הבהמה הורה,
"בין מכה לטאיף, מסגד אל-אקצה, סע!"

עדיין לא ברור כיצד ניווט הסוס,
עם מצפן ג'י פי אס או מפה של יבוס.
אין זכר בספרים לציון של עקבותיו.
ידוע רק על מכה ככיוון של תפילותיו.

ובאותה תקופה, לפני וגם בזמן האחרון,
היה מקום, קדוש לעם היהודי שבציון,
מוכר לכל ובעל חשיבות רבה,
רק מה, איסלאם נולדה כאגדה יפה.

מאז יש טוענים ומשיבים מצד לצד,
כיצד ואיפה טס ואיפה גם נחת,
הסוס ההוא עם הכנפיים אל-בוראק,
וזה יצר המון המון ברדק.

וכרגיל באים ליהודים בטענות על המקום
ומספרים האגדות על סוס והרוכב שלו והחלום
הם מספרים שאגדה אמת ואין פה שום טעות
וקשר יהודי עם המקום הוא לא יותר משטות.

אך העם היהודי שמחפש שלום ובעיקר רוצה שלווה,
פספס קולות עידוד דתי של מוות ושנאה,
אשר הובילו לרגעי אימה.
בלי שום דבר קדוש הבהמות, עם נשק חם,
שפכו שם דם, רצחו אחים שלנו במתחם.

ואז הם מתפלאים שבתגובה,
נוספו כאן אמצעים לאבטחה,
גלאי בידוק למתכות,
פשוט למנוע בעיות,
להיות כמו שאר מקומות.

זועם הווקף: יהודים, חשבתם יעבור חלק?
אולי זה מעליב את החמור או סוס האל-בוראק?
מגנט פוגע בכבוד, מגנט עושה ברדק!
הופך את הכיוון תפילה וגם פוסל אותה מיד,

ואז הוחלט:

אם מאמין אתה באגדה של אל-בוראק
עזוב אל-חרם אל-קודסי א-שריף ותתפלל לא שם,
אלא ליד.

תמונה: מגנומטרים בהר הבית. פלאש 90

Wednesday, February 25th, 2015
10:29 am
План отторжения Россией ряда территорий Украины /Документ/
Originally posted by v_n_zb. Reposted by vjen at 2015-02-25 10:29:00.

«Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России»


В распоряжении «Новой» оказался документ, который в период между 4 и 12 февраля прошлого, 2014 года был «занесен» в администрацию президента.

Судя по информации, которой мы располагаем, а также согласно оценкам экспертов, которым мы эту аналитическую записку представили для анализа, в его подготовке мог принимать участие «православный бизнесмен» Константин Малофеев (см. справку в конце).

Впрочем, пресс-служба бизнесмена после анонса этого материала в эфире «Эха Москвы» категорически опровергла это предположение и заявила о намерении господина Малофеева обратиться в суд.

Документ, который мы публикуем, интересен тем, что на ранних стадиях украинского политического кризиса — то есть еще до бегства Януковича из Киева и прихода к власти «бандеровской хунты» — в нем подробно, шаг за шагом прописываются обоснование, а также политическая и пиар логистика вмешательства России в украинские дела и отрыва от Украины Крыма и восточных областей. И хотя реальный ход украинской драмы внес некоторые коррективы, в целом высокая степень совпадения этого проекта с последовавшими действиями российской власти бросается в глаза.

Текст печатается с небольшими сокращениями. Орфография и пунктуация оригинала в основном сохранены.


***
1. При оценке политической ситуации в Украине следует исходить из признания, во-первых, банкротства президента В. Януковича и его правящей «семьи», стремительно теряющей контроль над политическими процессами;

во-вторых, паралича центральной власти и отсутствия в стране внятного политического субъекта, с которым Российская Федерация могла бы вести переговоры; в-третьих, невысокой вероятности появления такого консенсусного субъекта после досрочных парламентских и президентских выборов, анонсированных В. Януковичем 4 февраля с.г.

Если в России олигархия уравновешивается мощным классом чиновничества, то в Украине госаппарат заведомо слабее олигополий; он, как и сфера публичной политики, подконтролен олигархам. Именно олигархи (Р. Ахметов, Д. Фирташ, И. Коломойский и пр.) управляют киевским политическим коммьюнити, включая Верховную Раду и системную оппозицию. Несистемная же оппозиция (так называемый Майдан) неподконтрольна лидерам системной оппозиции, здесь задают тон «полевые командиры» (в значительной своей части — футбольные фанаты и представители криминалитета), не пользующиеся электоральным влиянием и, по всей видимости, подконтрольные не столько олигархическим группировкам, но в значительной мере польским и британским спецслужбам. При этом, многие олигархические группы финансируют Майдан, чтобы «не класть яйца в одну корзину». <…>

Президент В.Янукович — человек невысоких морально-волевых качеств, он боится сдавать пост президента и одновременно готов «разменивать» силовиков на гарантии сохранения поста президента и неприкосновенности после оставления этого поста. Между тем части «Беркута», которые используются для подавления беспорядков в Киеве, сформированы в основном из уроженцев Крыма и восточных областей. По мнению местных наблюдателей, любые попытки преемника В. Януковича организовать репрессии против МВД и СБУ в качестве кары за подавление Майдана неизбежно натолкнутся на жесткую силовую реакцию. Тем более неоднозначна позиция украинской армии, которая, по словам сотрудника Минобороны Украины, «заперта в казармах, а офицеры сторожат склады с оружием, чтобы, не дай Бог, оно не попало в руки контрактников, которые в этом случае начнут стрелять друг в друга». <…>

Досрочные парламентские и президентские выборы могут стать поводом для нового витка митингово-штурмовой гражданской войны, углубления «восточно-западного» электорального раскола и в конечном счете ускорят дезинтеграцию Украины.

Ход и итоги мюнхенской конференции (очередная конференция по проблемам безопасности проходила в Мюнхене 31 января — 1 февраля 2014 г. — Ред.) дают достаточно оснований считать, что Евросоюз и США допускают дезинтеграцию страны и даже не считают такое развитие событий экстраординарным. Концепция «поэлементного» поглощения крупного восточноевропейского государства Евросоюзом не только публично артикулируется рядом официальным спикеров ЕС, но находит сторонников в рядах украинской элиты2. Российская политика в отношении Украины должна, наконец, стать прагматичной.

Во-первых, режим В. Януковича окончательно обанкротился. Его политическая, дипломатическая, финансовая, информационная поддержка Российской Федерацией уже не имеет никакого смысла.

Во-вторых, в условиях, когда спорадическая гражданская война в форме городской герильи так называемых «сторонников Майдана» против руководства ряда областей востока страны стала фактом, а дезинтеграция украинского государства по линии географического размежевания региональных альянсов «западные области плюс Киев» и «восточные области плюс Крым» сделалась частью политической повестки, — в этих условиях Россия ни в коем случае не должна ограничивать свою политику в Украине только лишь попытками влиять на киевский политический расклад и отношения системной оппозиции (А. Яценюк, В. Кличко, О. Тягныбок, П. Порошенко и пр.) с Еврокомиссией.

В-третьих, в условиях почти полного паралича центральной власти, неспособной даже под угрозой дефолта и отсутствия в НАК «Нафгогаз» средств для платежей за российский газ сформировать ответственное правительство, Россия просто обязана вмешаться в геополитическую интригу Европейского сообщества, направленную против территориальной целостности Украины.

Прежде всего потому, что иначе наша страна рискует потерять не просто украинский рынок сбыта энергоносителей, но, что гораздо опаснее, даже косвенный контроль над газотранспортной системой Украины. Это поставит под удар позиции ОАО «Газпром» в Центральной и Южной Европе, нанеся огромный ущерб экономике нашей страны.

3. Конституция Украины в любом случае неспособна стать механизмом, с помощью которого можно было бы легитимным образом запустить интеграцию украинских восточных территорий и Крыма в государственно-правовое поле Российской Федерации.

Как гласит статья 71 Основного закона Украины, вопросы об изменении ее территории решаются исключительно всеукраинским референдумом. Между тем референдум, согласно статье 72 Конституции страны, провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.

Тем не менее, как ни парадоксально это звучит, для российско-украинского интеграционного процесса уже создана правовая основа-система российско-украинских еврорегионов, входящих в Ассоциацию европейских приграничных регионов (которая, в свою очередь, является коллективным членом Ассамблеи европейских регионов). Так, в еврорегион «Донбасс» входят Донецкая, Луганская, Ростовская и Воронежская области, в еврорегион «Слобожанщина» — Харьковская и Белгородская области, в еврорегион «Днепр» — Брянская и Черниговская области и пр.  Россия, пользуясь легитимными, с точки зрения Евросоюза, правовыми инструментами еврорегионов, должна добиться заключения договоров о приграничном и трансграничном сотрудничестве, а затем установить прямые государственно-договорные отношения с теми украинскими территориями, где налицо устойчивые пророссийские электоральные симпатии.

В первую очередь — с Республикой Крым, Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и в меньшей степени — Херсонской и Одесской областями. (Из этого перечня преднамеренно — и достаточно условно — выведены Сумская область и Донецкая область. Первая — ввиду весьма высокого электорального влияния в ней партии «Батькiвщина». Вторая — по причине тесных деловых и политических связей местной бизнес-элиты, возглавляемой Р. Ахметовым, с рядом представителей оппозиционного олигархического альянса, имеющих здесь свои масштабные интересы.)

Местные элиты как никогда ранее мотивированы на встречное движение новым интеграционным инициативам России. До кризиса восточноукраинские элиты предпочитали «слабый Киев» «сильной Москве», однако сейчас, под угрозой потери «всего», они не собираются безропотно дожидаться массированных зачисток (в том числе и по мотивам накопленного на них в центре «экономического» компромата), которые неизбежно будут предприняты центральной властью независимо от того, какие политические силы войдут в состав «нового киевского консенсуса» после ухода В. Януковича с поста президента Украины. В данных условиях они готовы поступиться своей «независимостью».

Текущие события в Киеве убедительно показывают, что время пребывания Януковича у власти может закончиться в любую минуту. Таким образом, времени на адекватную реакцию у России становится все меньше. Количество погибших в беспорядках в столице Украины прямо свидетельствует о неотвратимости гражданской войны и невозможности консенсуса, с сохранением за Януковичем поста президента. В этих условиях представляется правильным сыграть на центробежных устремлениях различных регионов страны, с целью, в той или иной форме, инициировать присоединение ее восточных областей к России. Доминантными регионами для приложения усилий должны стать Крым и Харьковская область, в которых уже существуют достаточно сильные группы поддержки идеи максимальной интеграции с РФ.

4. Разумеется, Россия, взяв на себя поддержку Крыма и нескольких восточных территорий, будет вынуждена принять на себя весьма обременительные в ее теперешнем положении — бюджетные расходы.

Несомненно, это скажется на макроэкономической устойчивости и перспективах роста ее экономики. Однако с геополитической точки зрения выигрыш будет неоценимым: наша страна получит доступ к новым демографическим ресурсам, в ее распоряжении окажутся высококвалифицированные кадры промышленности и транспорта. Кроме того, она сможет рассчитывать на появление нового славянского миграционного потока, направленного с запада на восток — в противовес центральноазиатскому миграционному тренду. Промышленный потенциал Восточной Украины, в том числе военно-промышленный сектор, включенный в ВПК России, позволит успешнее и быстрее осуществить программу перевооружения ВС РФ.

Что не менее важно, конструктивное, «сглаживающее» участие России в процессе высоковероятной дезинтеграции украинского государства не только сможет придать новый импульс интеграционистским проектам Кремля, но также позволит нашей стране сохранить, как уже говорилось выше, контроль над газотранспортной системой Украины. А заодно существенным образом изменить геополитический расклад в Центральной и Восточной Европе, вернув здесь России одну из главных ролей.

5. Для запуска процесса «пророссийского дрейфа» Крыма и восточноукраинских территорий следует загодя создать события, способные придать этому процессу политическую легитимность и моральное оправдание;

а также выстроить PR-стратегию, которая акцентировала бы вынужденный, реактивный характер соответствующих действий России и пророссийски настроенных политических элит юга и востока Украины.

Последние события на Западной Украине (Львовская, Волынская, Ивано-Франковская области), в ходе которых оппозиция провозгласила их независимость от власти Киева, дают основание провозгласить собственный суверенитет и восточным регионам, с последующей их переориентацией на Российскую Федерацию.

6. Ответные акции в восточноукраинских регионах должны быть двухсоставные по структуре и сценарию:

Участники акций неповиновения должны требовать от Верховной Рады расширения формата конституционной реформы, обсуждаемой украинским парламентом, в том числе упрощения порядка организации всеукраинского референдума:

«Мы не можем быть заложниками Майдана. Унитарное государственное устройство Украины, позволяющее агрессивному националистическому меньшинству населения навязывать свой выбор всей стране, должно быть пересмотрено. Россия — федеративное государство, и там такое немыслимо. Укрепляя государственно-правовые связи с Россией, мы укрепим целостность украинского государства».

Первоначально демонстранты должны артикулировать своё нежелание быть «заложниками Майдана», его попыток узурпировать право других регионов и большей части населения страны на собственный цивилизационный и политический выбор, неприятие «идеологии гражданской войны и раскола страны», которую исповедуют политические представители западноукраинских элит.

Демонстранты, выступая под российскими флагами, не должны настаивать на изменении конституционного порядка. Им следует вменить решительное осуждение действий «западноукраинских сепаратистов, покушающихся с подачи своих заграничных хозяев на территориальную целостность страны», а также требования скорейшего развития «ассоциативных отношений восточных областей Украины с Российской Федерацией»: «Мы с Россией. Нет гражданской войне». Лозунгами момента должны стать справедливое нежелание «поддерживать налоговыми отчислениями профашистские силы» Западной Украины и зависимое от них правительство, ориентирующееся на требования Европейского Союза, а не на нужды своих граждан.

Целесообразно последовательное выдвижение трех лозунгов, по мере развития вытекающих один из другого:

— Требование «федерализации» (или даже конфедерализации) в качестве гарантии для данных регионов от вмешательства прозападных и националистических сил в их внутренние дела;

— Независимое от Киева вступление восточных и юго-восточных областей на региональном уровне в Таможенный Союз, что обеспечит необходимые условия для нормальной работы и развития промышленности;

— Прямая суверенизация с последующим присоединением к России, как единственного гаранта устойчивого экономического развития и социальной стабильности.

Политическое движение за пророссийский выбор и ассоциативные отношения восточных и южных украинских территорий с Российской Федерацией, как нам представляется, также необходимо конституировать организационно, зарегистрировать в законном порядке. Для этого необходимо подготовить условия для проведения в Крыму и Харьковской области (а далее и в других регионах) референдумов, ставящих вопрос о самоопределении и дальнейшей возможности присоединения к Российской Федерации.

Представляется важным организация неформального собрания руководителей или представителей восточных регионов Украины в Москве, где им, лицом обладающим достаточными полномочиями, была бы выражена поддержка и даны политические гарантии (пусть даже и устные). Такими представителями восточноукраинской элиты являются, например, Н. Добкин (мэр города Харькова), В. Константинов (председатель верховного совета Республики Крым), С. Аксенов (председатель партии «Русское единство»)…

Предельно важно, чтобы «мировая общественность» имела бы как можно меньше поводов усомниться в легитимности и честности этих референдумов. Для этого представляется целесообразным, обеспечить процесс референдумов современными средствами верификации (веб-камеры и онлайн-трансляции). Предварительный план таких работ уже разработан и может быть реализован в двухнедельный срок.

7. Необходимо аранжировать эти события PR-кампанией в российской и украинской прессе.

В том числе — разработав и запустив в медиаротацию концептуальные документы, своего рода манифесты западноукраинского и восточноукраинского сепаратизма. В поддержку присоединения восточных областей Украины к России должны выступить широкие круги общественности в самой России (возможный лозунг «Путин 2.0 — даешь Переяславскую раду 2.0»).


======================================
От еврорегионов к включению в состав России
Комментарий редакции «Новой газеты»

У этой разработки есть несколько характерных особенностей.

1. Как мы уже отмечали, она создана до бегства Януковича и до прихода временной власти из числа «системной оппозиции». То есть еще до того момента, который в Москве был охарактеризован как «государственный переворот» и который стал главным оправданием ее последовавших действий.

2. В записке дается уничижительная оценка Януковича, который впоследствии долго будет в публичном пространстве представляться российской стороной как жертва переворота и единственный легитимный руководитель Украины.

3. Записка составлена в прагматическом — до цинизма — стиле. В ней нет никаких «духовно-исторических» оправданий российского вмешательства на Украине. Никаких рассуждений о «Новороссии», о защите русскоязычных, о «Русском мире» и грядущей «Русской весне». Только геополитика и холодная целесообразность.

4. Авторы документа озабочены приданием «легитимности» включению украинских территорий в «государственно-правовое поле» России. Они, в частности, считают, что для первого шага существует правовая основа — это смешанные российско-украинские еврорегионы (например, в еврорегион «Донбасс» входят Донецкая и Луганская, а также Ростовская и Воронежская области), которые входят в Ассоциацию европейских приграничных регионов. Авторы уверены, что, используя этот правовой инструмент, можно втянуть украинские регионы с «устойчивыми пророссийскими симпатиями» в прямые государственно-договорные отношения. А уж потом — «легитимные» референдумы о самоопределении.

5. В записке есть ряд грубых искажений действительности, которые должны были показать «реактивность», вынужденность российских действий (лидеры Майдана рекрутированы из футбольных фанатов и криминалитета, они подконтрольны польской и британской разведке; США и Евросоюз допускают дезинтеграцию Украины, Евросоюз затеял геополитическую интригу по расколу Украины, и тому подобное). Все эти аргументы впоследствии активно использовались российской пропагандой.

6. В записке также много аргументов геополитического и экономического свойства, которые должны были убедить руководство в необходимости немедленного вмешательства на Украине и укрепления таким образом российских позиций не только на Украине, но и в Центральной и Восточной Европе, сохранения контроля над газотранспортными сетями, проходящими через Украину, получения в свое распоряжение украинского ВПК, расположенного на востоке страны (для ускорения перевооружения), и даже замены «центральноазиатского» потока мигрантов на «славянский», «западный».

В целом можно заметить, что рекомендации авторов записки по поэтапному вмешательству России в украинские дела с конечной целью захвата ряда территорий Украины в основном были реализованы в практических действиях Москвы:

    — организация в областях с пророссийскими настроениями акций неповиновения киевскому режиму;

    — придание этому процессу «политической легитимности» и «морального оправдания»;

    — выдвижение протестующими требований упрощения порядка проведения украинских референдумов;

    — затем выдвижение требований «федерализации» или даже «конфедерализации»;

    — требования независимого от Киева вступления Крыма и юго-восточных областей в Таможенный союз;

    — проведение «легитимных» и «честных» референдумов о самоопределении и объединении с Россией;

    — активное PR-сопровождение этих процессов в российских и украинских СМИ.

Существенная ошибка у авторов документа произошла с определением наиболее готовых к объединению с Россией регионов: они называют Крым и Харьковскую область, считая менее перспективной «империю Ахметова» — Донецкую область. Действительность внесла в эти расчеты свои коррективы. Но в целом схема была претворена в жизнь.

=======

Справка

5676587468789698Миллиардер Константин Малофеев — основатель и «управляющий партнер» инвестиционного фонда Marshall Capital Partners, крупнейший миноритарий «Ростелекома» (около 10% акций), член попечительского совета «Лиги безопасного интернета» (его считают инициатором создания черных списков сайтов), председатель правления Благотворительного фонда Святителя Василия Великого. А также человек, известный своей активной поддержкой сепаратистов Крыма и востока Украины — идеями, деньгами и кадрами (в частности, Гиркин-Стрелков и Бородай — люди, работавшие в его структурах). Фактически Малофеев оказал Кремлю большую услугу: его пиарщики и «реконструкторы» раскрутили конфликт в Крыму и на Донбассе, передав эстафету добровольцам и «отпускникам» и избавив Россию, хотя бы формально, от статуса «стороны конфликта».

Но известен Малофеев не только этим. Он замешан в ряд скандалов, ставших предметом рассмотрения судебных органов и достоянием СМИ. Вот наиболее громкие. В конце 2012 г. — начале 2013 г. российские правоохранительные органы проводили обыски в доме Константина Малофеева и офисе Marshall Capital в связи с возбужденным Следственным департаментом МВД уголовным делом по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту хищения у банка ВТБ более $200 млн. ВТБ обвинял Малофеева в том, что тот не вернул кредит, предоставленный «Руссагропрому» для покупки в 2007 г. компании «Нутритек» (ее крупнейшим акционером в то время был Marshall). До этого в 2009 году VTB Capital plc уже подавал в Лондонский суд иск к Константину Малофееву как к экс-совладельцу «Нутритека», полагая, что стал жертвой мошенничества. В августе 2011 года Высокий суд Лондона решил заморозить активы Малофеева. Позже стороны заключили мировое соглашение. В итоге заявление ВТБ в МВД также было отозвано.

Накануне обысков Константина Малофеева решением Вяземского районного суда сняли с выборов депутатов Знаменского сельсовета в Смоленской области. С помощью этих выборов он собирался стать сенатором, но суд решил, что он подкупал избирателей.


Новая Газета
Sunday, August 10th, 2008
4:36 am
הידעתם?
הידעתם?
אפשר לראות ולהאזין לעם ישראל כל רגע, לשמוע ולחוות אותו ואיתו חששות, דאגות וויכוחים ואף שמחה מפגישת החברים ברחבת הכותל.


מצלמות הכותל
http://thekotel.org/cameras.asp

עם ישראל חי
Wednesday, April 9th, 2008
11:34 pm
משמר חיפה
Хайфовчане!

Дорогие жители Хайфы! :)

Если вы ещё не приняли участие в деятельности движения "Мишмар Хайфа", то сейчас самое время наверстать упущенное, а заодно и присоединится к сообществу "Мишмар Хайфа". 

http://community.livejournal.com/mishmar_haifa/

Мишмар Хайфа - это добровольное общественное движение за улучшение качества жизни в Хайфе.


Новый проект добровольного общественного движения «Мишмар Хайфа» («Стражи Хайфы») по оказанию помощи пожилым жителям Хайфы – сопровождение до банка и обратно для получения пенсии. (Репортаж Александры Коган)

В последнее время в Хайфе произошло несколько случаев нападения на пожилых людей в день получения ими пенсии.
В связи с этим, общественное движение «Мишмар Хайфа» в сотрудничестве с активистами организаций «Маоф», «Мерказ Маген» и «Место Встречи» инициировали новый проект по оказанию помощи пенсионерам. Добровольцы «Мишмар Хайфа» сопровождают обратившихся к нам за помощью от дома и обратно.
Услуга предоставляется бесплатно. Для получения подробной информации обращаться к координатору проекта Кириллу Бузкову по телефону: 04-8252824, с 08.00 до 14.00


http://haifa.israelinfo.ru/news/4382

http://maof.rjews.net/content/view/20408/4/

http://www.sedmoycanal.com/news.php3?id=242016


Лучшие люди города уже участвуют в нашей деятельности:

Читать дальше http://sashanep.livejournal.com/451435.html?mode=reply в Живом Журнале замечательного человека, публициста и общественного деятеля Саши Непомнящего


Смотреть в MediaPlayer

а так же

Нападение на улице: бежать или защищаться?
 репортаж Бориса Штерна для программы "За и против"


Thursday, January 17th, 2008
11:00 pm
Saturday, November 24th, 2007
9:44 pm
Информация для кандидата

На последней пресс-конференции Ольмерту был задан вопрос, почему он позволил значительно сократить бюджет министерства просвещения, школ и университетов. И это при том, что в последнее время тюрьмы были оборудованы холодильниками, микроволновками и телевизорами.
- Нуууу... Учиться я уже вряд-ли пойду. - объяснил премьер журналистам.


 

English
Tuesday, September 25th, 2007
2:37 am
Дяденьки, пустите меня наверх

28 Эйяр 5727
כ"ח באייר, תשכ"ז

"הר הבית בידינו"
7 Июня, 1967

 

40 лет спустя
28 Эйяр 5767
16 Мая, 2007

Наверх в зеленых штанах поднятся уже не дают
(про флаг цанханим вообще молчу),
но обещают V.I.P прогулку на следующий день
(смени штаны**, дай показания в отделении).
Правда в тот же день влепили запрет приближаться на 15 дней,
потому что ударил полицейского друза носом в пятку несколько раз,
за то что тот назвал Шаар Муграбим (разрешенный вход для не-мусульман)
входом для мусульман.

** обычные хлопкобумажные бэт, потные и вонючие от 3-ех дневного маршброска.

!!!חג סוכות שמח

Второй поход, суккот, 3-го октября.
Утро началось с обильного потопа крови с носу.
Леся в шоке, в результате опоздали на вход,
 который сократили на полчаса из за мусульманского Рамадана.

Wednesday, September 5th, 2007
3:29 pm
Петиция

 Год назад, сразу после Второй Ливанской войны, солдаты резервисты выступили с призывом вернуть похищенных солдат.

К 16 октябрю 2006 года
петиция насчитывала 43,997 подписей (на сегодняшний день это количество должно быть приумножено).

 

Сегодня мы спрашиваем наше правительство: "Что вы сделали, что бы вернуть сыновей домой?"

לקריאת "אמנת הבנים" לחץ כאן

Tuesday, August 14th, 2007
4:35 pm
Все вместе
Как это было год назад, когда люди, до этого не знакомых друг с другом, вышли на опустевшие улицы под вой сирен с плакатами, которые готовились на скорую руку, под разрывы катюш, после бессонных ночей на заводе.

Вышли сказать "Мы с вами" защитнику, простому солдату, там в Ливане.Сейчас, год спустя, помянем отвагу и героизм тех кто не вернулся,
не забудем тех кого не вернули.

Sunday, August 5th, 2007
1:29 am
Friday, July 27th, 2007
5:28 am
Шекель - вес истины

שקל מימי המרד הגדול שנת 68. הכיתוב - מצד אחד "שנת 3 ישראל". מצד שני - "ירושלים הקדושה" וארץ המקור "יהודה"

Слово «шекель» происходит от ивр. לשקול‎, что означает «взвешивать». Упоминание о шекеле как мере веса восходит ко второму тысячелетию до н. э.

Шекель со времен великого востания 68 года.
На одной стороне "3 год - Израиль", на другой "Святой Иерушалем".
Родина Шекеля - "Иудея".

 חתמו על העצומה!

Sunday, June 17th, 2007
4:37 pm
A vote of no confidence - Open letter to UN Secretary General
A vote of 'no confidence'

ב' תמוז, תשס"ז

18 June 2007

 

VOTE OF NO CONFIDENCE
To

The UN Secretary General

Mr. Ban Ki-moon

 

The Israeli nation has 'no confidence' in Prime Minister Ehud Olmert's handling, governing and running of the affairs of the State of Israel.

 

We, the Israeli people, request your intervention to support our right to Democracy under the Law, by discharging our Prime Minister Ehud Olmert from his social and moral responsibilities to the Land of Israel, which he has underestimated, and therefore failed to fulfill.

 

Mr. Ehud Olmert proves to be a reckless and untrustworthy person, as he disagrees to be bound by all the terms and convictions of Vinograd Committee's report which he has nominated by himself.

 

While most of the members of the Knesset do support current excommunicative PM against all the odds, polls and votes of Israeli citizens, they insist to refuse the nation's demand to resign.

 

Mr. Ehud Olmert has lost his credit and trust from the Israeli citizens by any polls or chances which were proven public.

 

Therefore, the State of Israel is no more responsible or liable for any decision, action and / or agreement made by Mr. Ehud Olmert.

 

This is our vote of 'no confidence'.

 

 

 

People of Israel
Forum of Personal Responsibility
Forum of National Responsibility
Forum of IDF Reserve
Forum Tzafon

Kiryat HaTechnion , Haifa - Israel

Press here to view people's opinions.
Saturday, May 26th, 2007
5:36 am
Monday, May 7th, 2007
7:51 pm
דורשים תגובהחשוב ביותר - שמו לב

כל מי שקיבל הודעה על לבישת שחורים ב-14.5 להזדהות עם 3 החטופים נא לעיין בשורות הבאות

מפני שזה נראה כמו פברוק של ערבים ישראליים ומייד אסביר:

מדינת ישראל הוקמה בה' באייר תש"ח

זה היה ארוע קשה וטראומטי לערביי ישראל

כל שנה הם מציינים יום שנקרא "נכבא" – Nakba

היום הזה מצוין בתאריך הלועזי שחל ביום הקמת המדינה הלא הוא : 14.5.1948

לכן, ערביי ישראל מאוד "ישמחו" לראות אותנו לובשים שחור ביום חגם.

תחשבו על זה – ובנתיים תחזירו את המייל אחורה עד לאיש שהמציא אותו.

 ועוד דבר,

שתי הערות לשוניות בולטות להוכיח, שמי שכתב זאת שפת האם שלו הינה ערבית מדוברת:
1- "מה עבר להם"   במשמעות של "מה עבר עליהם"
2- "לחייהם הנורמליים כשהיו קודם"   במשמעות של "...כפי שהיו קודם"
כמובן, יש גם אפיונים פונטיים של מבטא, אך הם אינם באים לידי ביטוי מבלי שהכותב ידברר את דבריו.

ציון ,  לשונאי

וחוץ מזה, באתר הרשמי שעשו למען החטופים לא מוזכר דבר על כך- לתשומת לבכם!!!   י
http://www.banim.org/index.html

**הערה:
בנוסף על כך, הרי שלושת החיילים הם: אלדד, גלעד ואודי
 Saturday, April 7th, 2007
8:14 pm
Не дай равнодушию убить их!


עברית

Не дай равнодушию убить их

Вчера я получил в полиции разрешение на проведение акции поддержки и сбора подписей. Ранним утром работники муниципалитета заинтересовались происходящим и потребовали что бы я убрался, я отказываюсь и они вызывают полицию.

На снимке снизу: полицейский объясняет работникам муниципалитета, что есть разрешение на проведение акции.


Работники муниципалитета потребовали что бы я не вешал плакаты на деревьях и столбах якобы "принадлежащих муниципалитету".
Я не спорю:


С раннего утра люди идут за покупками на городской рынок:

 


и по пути желающие ставят подпись под требованиями:

нажмите на изображение для увеличения

Инспекторы муниципалитета возвращаются и утверждают что я нарушаю условия разрешения облокотив плакат на дерево и тем самым наношу неисправимый ущерб экологии города.

Не спорю и прикрепляю плакат к раскладному столу. Так даже удобнее :-)

 

Но спустя какое-то время они возвращаются:

 

Они забирают плакаты и требуют удостоверение личности.
Я отказываюсь и они снова вызывают полицию.Заполняется приглашение на явку в суд. Как свидетель подписывается инспектор муниципалитета Йони Бухбут, видимо с ведома мэра города Шломо Бухбута.

Слушаем заявление Йони Бухбута о том, что вспомогательный закон муниципалитета якобы отменяет разрешение полиции.

Можно прослушать также тут или тут если не работает вышеуказанная ссылка.

Приглашение на явку в суд:
 

для увеличения нажмите на изображение

Я отказываюсь подписаться под липовым обвинением. После того как полицейские покидают нас, на место стягиваются еще люди, которые начинают напрямую угрожать мне расправой, если я не покину место. Ну а вечером я уже праздновал день рождение моей мамы (мазаль тов).

На следующий день обратился в отделение полиции за расъяснением инцидента и получением копии разрешения акции, которое ушло в архив.
Ответы которые я получил в этот день и в последующие дни:
"Офицер, отвечающий за это в отпуске, приди завтра."
"Разрешение не у меня, оно в архиве. Приходи в пятницу, будет готово. Вот мой номер телефона, позвони предварительно."
"Почему ты пришел, я же тебе ответил (по телефону) что сегодня его не будет. Приходи на следующей неделе."
"Не звони больше нам. Мы тебе сообщим когда обратиться."

По совету адвоката, я потребовал письмо с заявлением об отказе выдать копию официального разрешения. Ответ был примерно таким:"Это дело не простое, тебе не стоит с ними связываться, лучше брось все это."

Но мы были в Нагарии


И в Иерусалиме


И еще во многих местах с людьми, которым не безразлична судьба страны и похищенных солдат.Дополнительную информацию можно получить тут: 
http://www.botinok.co.il/node/14084 

Молитва за спасение похищенных:


Страничка семей похищенных солдат:
http://www.habanim.org/

Пишите:
vjen80@gmail.com


Как выяснилось в последствии, в муниципалитете Маалота, не имеется никаких записей относительно происшествия, а копии  приглашения на явку в суд отсутствуют.

Tuesday, April 3rd, 2007
4:24 am
Monday, April 2nd, 2007
2:24 am
שלום

Hello there people on Earth!

Shalom everybody :)

Наша цель - не мир и не неделимая Земля Израиля. Единственно вер­ная и единственно возможная цель государства Израиль - выжить.

Thank you for visiting, feel free to leave comments.

בכבוד רב

ז'ניה
Jen
Женич
 

Facebook   About LiveJournal.com